Pastebėtų klaidų atitaisymus rasite čia.

Duomenys:

 1. Vadovėlyje naudoto pavyzdžio, kuriame ieškoma demokratijos išlikimo ir žlugimo tarpukario Europoje priežasčių:

  1. Pradinė duomenų aibė, gauta sudvireikšminus tarpukario Europos šalių socialinės ir ekonominės statistikos duomenis (žr. 2.1 lentelę): Demokratija.raKLA.4N.csv.
  2. Dvireikšmių duomenų aibė po pirmosios korekcijos, kai buvo įvestas naujas kintamasis "vyriausybės stabilumas" (žr. 2.10 lentelę): Demokratija.raKLA.5N.csv.
  3. Dvireikšmių duomenų aibė po antrosios korekcijos, kai buvo sumažintas kintamojo "bnppc" sudvireikšminimo slenkstis nuo 600 iki 550 USD gyventojui (žr. 2.10 ir 2.12 lentelę):
  4. Duomenų aibė, gauta transformavus originalius kiekybinius duomenis į atvejų priklausymo netolydžioms neraiškiosioms aibėms reikšmes (žr. 3.2 lentelę): Demokratija.naKLA.NNA.csv.
  5. Duomenų aibė, gauta tiesioginio kalibravimo būdu transformavus originalius kiekybinius duomenis į atvejų priklausymo tolydžioms neraiškiosioms aibėms reikšmes (žr. 3.5 lentelę; duomenų aibėje yra ir originalūs kintamieji): Demokratija.naKLA.TNA.SuOr.csv.
  6. Daugiareikšmių kintamųjų KLA atlikti:
   1. Originalūs duomenys skirti sudaugiareikšminimui: Demokratija.dkKLA.4N.csv)
   2. Sudaugiareikšminti ir sudvireikšminti duomenys (žr. 4.2 lentelę):

 2. KLA atlikimo pavyzdžių ir savarankiško darbo užduočių:

  1. Raiškiųjų aibių KLA:

   1. Etninių teritorinių mažumų politinės mobilizacijos priežastys (žr. 5.1 lentelę): EtnineMobilizacija.raKLA.csv.
   2. Barringtono Moore'o demokratijos ir autoritarizmo kilmės aiškinimo taikymas tarpukario Europos politikos raidai (žr. 5.2 lentelę): DemokratijaIrMooreTeorija.raKLA.csv.
   3. Dirko Berg-Schlosserio ir Gisèle De Meur tarpukario Europos politinės raidos aiškinimas (žr. 5.3 lentelę): DemokratijaIrYpatingiKintamieji.raKLA.csv.
   4. Socialinis homogeniškumas kaip demokratijos stabilumo tarpukario Europoje veiksnys (žr. 5.4 lentelę): DemokratijaIrSocialineSandara.raKLA.csv.
   5. Dirko Berg-Schlosserio ankstyvo demokratijos žlugimo (iki 1929 m.) tarpukario Europoje priežasčių analizė (žr. 5.5 lentelę): DemokratijaIki1929.raKLA.csv.
   6. Dirko Berg-Schlosserio demokratijos žlugimų tarpukario Europoje po 1929 m. priežasčių analizė (žr. 5.6 lentelę): DemokratijaPo1929.raKLA.csv.
   7. Įtakingi veikėjai ir demokratijos likimas tarpukario Europoje (žr. 5.7 lentelę): DemokratijaIrSvarbusVeikejai.raKLA.csv.
   8. Steve'o Chano 1945-1992 m. laikotarpio karų trukmės priežasčių analizė (žr. 5.8 lentelę): KaruTrukme.raKLA.csv.
   9. Ligitos Šarkutės Lietuvos Respublikos vyriausybių (1990-2008) stabilumo veiksnių analizė (žr. 5.9 lentelę): LietuvosVyriausybiuStabilumas.raKLA.csv.
   10. Susan Haworth-Hoeppner moterų mitybos sutrikimų priežasčių tyrimas (žr. 5.10 lentelę): MitybosSutrikimai.raKLA.csv.

  2. Neraiškiųjų aibių KLA:

   1. Gerovės valstybės dosnumo priežasčių analizė (žr. 5.11 lentelę): DosniGerovesValstybe.naKLA.csv.
   2. Protesto akcijų prieš TVF diktuojamą ekonominę politiką priežasčių analizė (žr. 5.12 lentelę): ProtestaiPriesTVF.naKLA.csv.
   3. Konstitucinės vyriausybės kontrolės pobūdžio veiksniai: Paulo Penningso analizė (žr. 5.13 lentelę): KonstitucineVyriausybesKontrole.naKLA.csv.
   4. Carsteno Q. Schneiderio demokratijos konsolidacijos sąlygų Lotynų Amerikoje ir pokomunistinėse šalyse analizė (žr. 5.14 lentelę): DemokratijosKonsolidacija.naKLA.csv.

  3. Daugiareikšmių kintamųjų KLA:

   1. Zenono Norkaus sparčios sėkmingos pokomunistinės transformacijos sąlygų analizės (žr. 5.15 lentelę):
   2. Giedriaus Žvaliausko ir Vaido Morkevičiaus Lietuvos politinių partijų vidinės demokratijos veiksnių analizės (žr. 5.19 lentelę):

KLA atlikimo pavyzdžių ir savarankiško darbo užduočių sprendiniai:

 1. Raiškiųjų aibių KLA:

  1. Etninių teritorinių mažumų politinės mobilizacijos priežastys
  2. Barringtono Moore'o demokratijos ir autoritarizmo kilmės aiškinimo taikymas tarpukario Europos politikos raidai
  3. Dirko Berg-Schlosserio ir Gisèle De Meur tarpukario Europos politinės raidos aiškinimas
  4. Socialinis homogeniškumas kaip demokratijos stabilumo tarpukario Europoje veiksnys
  5. Dirko Berg-Schlosserio ankstyvo demokratijos žlugimo (iki 1929 m.) tarpukario Europoje priežasčių analizė
  6. Dirko Berg-Schlosserio demokratijos žlugimų tarpukario Europoje po 1929 m. priežasčių analizė
  7. Įtakingi veikėjai ir demokratijos likimas tarpukario Europoje
  8. Steve'o Chano 1945-1992 m. laikotarpio karų trukmės priežasčių analizė
  9. Ligitos Šarkutės Lietuvos Respublikos vyriausybių (1990-2008) stabilumo veiksnių analizė
  10. Susan Haworth-Hoeppner moterų mitybos sutrikimų priežasčių tyrimas
    
 2. Neraiškiųjų aibių KLA:

  1. Gerovės valstybės dosnumo priežasčių analizė
  2. Protesto akcijų prieš TVF diktuojamą ekonominę politiką priežasčių analizė
  3. Konstitucinės vyriausybės kontrolės pobūdžio veiksniai: Paulo Penningso analizė
  4. Carsteno Q. Schneiderio demokratijos konsolidacijos sąlygų Lotynų Amerikoje ir pokomunistinėse šalyse analizė
    
 3. Daugiareikšmių kintamųjų KLA:

  1. Zenono Norkaus sparčios sėkmingos pokomunistinės transformacijos sąlygų analizė
  2. Giedriaus Žvaliausko ir Vaido Morkevičiaus Lietuvos politinių partijų vidinės demokratijos veiksnių analizė