Dėstomi dalykai:

Kiekybiniai ir kokybiniai socialinių mokslų metodai. Praktiniai užsiėmimai: Statistiniai metodai socialiniuose tyrimuose. (Medžiaga)

Kiekybiniai sociologinių tyrimų metodai. Praktiniai užsiėmimai: Statistiniai metodai sociologiniuose tyrimuose. (Medžiaga)

Kokybiniai sociologinių tyrimų metodai. Teorinės paskaitos. (Paskaitų medžiaga)

Politinės-teisinės institucijos. (Kurso medžiaga)

Kviestinės paskaitos, pranešimai ir mokymai:

2012-04-17, 16:00-17:30, VDU Sociologijos katedra: Lyginamieji tyrimai

2012-04-27, 9:30-12:30, KTU Socialinių mokslų fakultetas: Turinio analizė socialiniuose tyrimuose

2012-05-11, 9:30-12:30, KTU Socialinių mokslų fakultetas: Kokybinės lyginamosios analizės (KLA) pagrindai

2012-05-23, 14:00-15:30, VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas: Antrinė duomenų analizė ir jos šaltiniai

2012-11-16, pranešimas Lietuvos politologų asociacijos metinėje konferencijoje: Kaip balsuoja Lietuvos parlamentarai per rinkimų laikotarpį? Statistinė 2008-2012 m. kadencijos Seimo narių balsavimų analizė (su Tomu Krilavičium)

2012-11-16, pranešimas Lietuvos politologų asociacijos metinės konferencijos apskritojo stalo diskusijoje "Politinio proceso stebėsenos portalai + atvirų duomenų judėjimas = demokratijos kokybė?": Viešų duomenų viešinimas: standartizuotos prieigos galimybės

2012-11-30, pranešimas Lietuvos sociologų draugijos metinėje konferencijoje "Nelygybių Lietuva": Šiuolaikinės Lietuvos socialinė klasinė struktūra: neovėberiškas požiūris (su Zenonu Norkum)

2013-05-26, pranešimas Lietuvos socialinių mokslų forume 2013: SocForumas teksto analitikų akimis (su Tomu Krilavičium, Justu Balču ir Justina Mandravickaite)